Pomiary

POMIARY
Pomiary elektryczne i sieci LAN.

POMIARY ELEKTRYCZNE

Wykonujemy pomiary ochrony przeciwporażeniowej związanej z odbiorami oraz okresowe przeglądy 5-letnie budynków. Gwarancja najwyższej skuteczności dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykwalifikowanemu personelowi z uprawnieniami SEP E i D bez ograniczeń oraz precyzyjnym miernikom firmy SONEL. Pomiary impedancji pętli zwarcia, pomiary rezystancji izolacji przewodów, pomiary uziemienia, pomiary i testy wyłączników różnicowo-prądowych, pomiary natężenia oświetlenia, pomiary instalacji odgromowych, pirometryczne pomiary temperatury styków elektrycznych.

 

POMIARY SIECI LAN

Pomiary odbiorcze i okresowe zapewniające bezawaryjność lokalnych sieci komputerowych oraz pomiary certyfikacyjne oparte na technologii ALANTec oraz EMITER.net uprawniające do wydania 25-letniego certyfikatu gwarancyjnego. Miernik wykorzystywany podczas certyfikacji to FLUKE. Protokoły oraz wykresy określające najważniejsze parametry sieci generowane są automatycznie.