instalacje elektryczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Instalacje: odgromowe i przemysłowe.

Projektujemy oraz wykonujemy instalacje elektryczne w budynkach wielkopowierzchniowych (galerie handlowe, zakłady przemysłowe, budynki użyteczności publicznej) ale także podstawowe instalacje w budownictwie ogólnym ( domy jedno i wielo-rodzinne, gastronomia, usługi). Wdrażamy systemy inteligentnej automatyki w w/w obiektach.

 

INSTALACJE ODGROMOWE

Instalacje odgromowe i systemy uziemień muszą być co pewien czas poddane sprawdzeniu ponieważ mogła ulec zmianie rezystywność gruntu jak również korozja mogła spowodować znaczące obniżenie sprawności tego typu instalacji. Pomiary wykonywane miernikami SONEL dają pewność, że instalacja jest sprawna.

 

INSTALACJE PRZEMYSŁOWE

Wykonujemy usługi instalacyjne dla przemysłu takie jak instalacje elektryczne (zasilania maszyn i urządzeń), instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego czy  instalacje sieciowe w oparciu o osprzęt Alantec Industry Line.